Contact

Contact & nieuwsbrief

Stichting The Royal Wind Music
Beeklaan 34
1403 RE Bussum

Kaartverkoop en algemene info info@royalwindmusic.org

Als u regelmatig updates van The Royal Wind Music wilt ontvangen, meld u zich graag aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Boekingen

Toccata Music Management / Paul de Kok
's Gravesandelaan 10
1222 SZ Hilversum

T +31 (0) 681 922 722
info@toccatamusic.nl
www.toccatamusic.nl

Stichting The Royal Wind Music

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 34205073
RSIN: 8145.41.884

Bestuursleden
Esther van Helvoort: voorzitter
Russell Postema: secretaris
Vincent van Kekerix: penningmeester

Beleidsplan 2021-2022
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Doelstelling volgens de statuten: "De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de muziekbeoefening in de ruimste zin van het woord, waarbij de uitvoering van Renaissance muziek centraal staat."

Beloningsbeleid: "De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten."

Stichting The Royal Wind Music heeft een ANBI-Status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) per 1/1/2017

Schrijf U in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Vul uw e-mail adres het veld hieronder en druk op "versturen".