Pers

Een bewonderenswaardige eenheid

24 september 2012

Recensie van het concert Pourquoy non?
De Gaarde, Bunnik, 23 september 2012

De veertien jonge musici legden een fenomenale souplesse aan de dag, niet alleen bij het wisselen tussen de verschillende instrumenten maar ook in het spelen van uiteenlopende rollen: nu eens in het hoge register, dan weer in de lage of midden registers. 

Het consort realiseerde bijna steeds een bewonderenswaardige eenheid van klank met helder getekende muzikale lijnen en fraaie versieringen. De gespeelde stukken gaven de musici volop gelegenheid hun veelzijdigheid te tonen waarbij de programmering een aantrekkelijke afwisseling bood tussen verstilde, hemelse klanken en aardse, ritmische dansen. The Royal Wind Music: een consort om in de gaten te houden.

Jan van Hasselt, De Nieuwsbode Bunnik