Contact

Contact & nieuwsbrief

Stichting The Royal Wind Music
Beeklaan 34
1403 RE Bussum

Kaartverkoop en algemene info info@royalwindmusic.org

Als u regelmatig updates van The Royal Wind Music wilt ontvangen, meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Boekingen

Toccata Music Management / Paul de Kok
's Gravesandelaan 10
1222 SZ Hilversum

T +31 (0) 681 922 722
info@toccatamusic.nl
www.toccatamusic.nl

Stichting The Royal Wind Music

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 34205073
RSIN: 8145.41.884

Bestuursleden
Esther van Helvoort: voorzitter
Russell Postema: secretaris
Vincent van Kekerix: penningmeester

Beleidsplan 2014-2018

Doelstelling volgens de statuten: "De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de muziekbeoefening in de ruimste zin van het woord, waarbij de uitvoering van Renaissance muziek centraal staat."

Beloningsbeleid: "De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten."

Schrijf U in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Vul uw e-mail adres het veld hieronder en druk op "versturen".